Kvalitní a dlouhodobá práce

Všechno, co se týká seo SEOlight optimalizace, je vlastně tak trochu běh na dlouhou trať. Častokrát se totiž klienti ptají, jako kdy budou ty výsledky a kdy jim přistanou ty tisíce na účty. Bylo by moc krásné, kdyby seo expert nějaké změny na webových stránkách učinil a hned v okamžiku mu tam začali chodit nadšení uživatelé internetových vyhledávačů, kteří objevili El Dorado. Bohužel, většína seo optimalizace jde vidět až za nějaký čas.spolupráce by měla být mezi všemi
 
Od toho mají SEO experti úplný arzenál nástrojů a zbraní, kterými měří byť jen malinký záchvěv ve sledovanosti, četnosti vyhledávání nebo třeba dojmech z vyhledávání, aby byli schopni co možná nejdříve vysledovat, jaký dopad měly vlastně jejich změny a jestli to byly změny dobré či špatné. Ovšem nikdo nedokáže za jeden den říci, že by přetvořil celý svět – přeci jen, i Bůh potřeboval šest dní. panáčci stavějící nápis „tým“ na pozadí parku
 
Některé změny jsou tak zásadní, že půjdou poznat velice rychle – může se jednat o kompletní úpravy celé stránky, kvůli kterým se webovka ani neobjevovala ve vyhledávání nebo byla na opravdu nízké pozici – to si všimnete do několika dnů. Ovšem poté jsou změny, které se naplno projeví, a my budeme schopní vám ukázat graf, kdy přesně, až po nějaké době, řekněme třeba měsíci nebo i půl roku. Přesně proto se doporučuje celková správa webových stránek, protože konzultanti či experti mohou činit potřebné změny v delším časovém úseku a mohou tak přeci jen daleko lépe ovládat, kam bude webová stránka směřovat a kam ne. Není to úkol jednoduchý, ale všechno je mnohem snadnější, pokud na to máte alespoň dostatečné množství času.
 
Nejvýznamnější moment pro jakoukoliv optimalizaci je procházení uživatelem-agentem internetových vyhledávačů. Ti procházejí, podobně jako uživatelé, celý internet co dva či tři dny a snaží se zapsat veškeré změny, nové stránky a stránky již ukončené, do indexu vyhledávače, ze kterého poté algoritmy tahají své výsledky. Jakmile uživatel-agent zaznamená změnu, zapíše ji a následně je tato změna vyhodnocena (stejně jako celá stránka) a buď dojde k posunu skóre nahoru či dolů.